Αγωνιστικό Ημερολόγιο 2021-2022

Αγωνιστικο Ημερολογιο 2021-2022

DateEventTime/ResultsLeagueSeasonVenueMatch Day
Adartes vs SporakiΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20221
Darts n Furious vs Lions of SouthΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20221
Bravedarts/Street Life vs Dap CatsΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20221
Wolfpack vs Cult DartistsΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20221
Touk vs DartansΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20221
PETA vs KaribaΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20221
Lions of South vs AdartesΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20222
Dap Cats vs Darts n FuriousΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20222
Cult Dartists vs Bravedarts/Street LifeΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20222
Dartans vs WolfpackΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20222
Kariba vs ToukΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20222
Stray Darts vs PETAΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20222
Adartes vs Dap CatsΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20223
Darts n Furious vs Cult DartistsΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20223
Bravedarts/Street Life vs DartansΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20223
Wolfpack vs KaribaΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20223
Touk vs PETAΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20223
Sporaki vs Stray DartsΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20223
Cult Dartists vs AdartesΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20224
Dartans vs Darts n FuriousΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20224
Kariba vs Bravedarts/Street LifeΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20224
PETA vs WolfpackΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20224
Stray Darts vs ToukΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20224
Lions of South vs SporakiΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20224
Adartes vs DartansΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20225
Darts n Furious vs KaribaΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20225
Bravedarts/Street Life vs PETAΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20225
Wolfpack vs ToukΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20225
Sporaki vs Dap CatsΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20225
Lions of South vs Stray DartsΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20225
Kariba vs AdartesΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20226
PETA vs Darts n FuriousΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20226
Touk vs Bravedarts/Street LifeΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20226
Stray Darts vs WolfpackΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20226
Cult Dartists vs SporakiΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20226
Dap Cats vs Lions of SouthΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20226
Adartes vs PETAΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20227
Darts n Furious vs ToukΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20227
Bravedarts/Street Life vs WolfpackΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20227
Sporaki vs DartansΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20227
Lions of South vs Cult DartistsΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20227
Dap Cats vs Stray DartsΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20227
Touk vs AdartesΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20228
Wolfpack vs Darts n FuriousΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20228
Stray Darts vs Bravedarts/Street LifeΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20228
Kariba vs SporakiΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20228
Dartans vs Lions of SouthΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20228
Cult Dartists vs Dap CatsΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20228
Adartes vs WolfpackΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20229
Darts n Furious vs Bravedarts/Street LifeΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20229
Sporaki vs PETAΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20229
Lions of South vs KaribaΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20229
Dap Cats vs DartansΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20229
Cult Dartists vs Stray DartsΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-20229
Bravedarts/Street Life vs AdartesΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202210
Stray Darts vs Darts n FuriousΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202210
Touk vs SporakiΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202210
PETA vs Lions of SouthΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202210
Kariba vs Dap CatsΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202210
Dartans vs Cult DartistsΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202210
ΠΕΤΑ vs CULT DARTISTSΚΥΠΕΛΛΟ2021-20221
WOLFPACK vs STRAY DARTSΚΥΠΕΛΛΟ2021-20221
BRAVEDARTS/STREET LIFE vs KARIBAΚΥΠΕΛΛΟ2021-20221
DARTS N FURIOUS vs DAP CATSΚΥΠΕΛΛΟ2021-20221
ADARTES vs LIONS OF SOUTHΚΥΠΕΛΛΟ2021-20221
Adartes vs Darts n FuriousΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202211
Sporaki vs WolfpackΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202211
Lions of South vs ToukΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202211
Dap Cats vs PETAΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202211
Cult Dartists vs KaribaΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202211
Dartans vs Stray DartsΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202211
Stray Darts vs AdartesΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202212
Bravedarts/Street Life vs SporakiΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202212
Wolfpack vs Lions of SouthΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202212
Touk vs Dap CatsΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202212
PETA vs Cult DartistsΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202212
Kariba vs DartansΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202212
Sporaki vs Darts n FuriousΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202213
Lions of South vs Bravedarts/Street LifeΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202213
Dap Cats vs WolfpackΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202213
Cult Dartists vs ToukΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202213
Dartans vs PETAΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202213
Kariba vs Stray DartsΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202213
Sporaki vs AdartesΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202214
Lions of South vs Darts n FuriousΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202214
Dap Cats vs Bravedarts/Street LifeΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202214
Cult Dartists vs WolfpackΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202214
Dartans vs ToukΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202214
Kariba vs PETAΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202214
Adartes vs Lions of SouthΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202215
Darts n Furious vs Dap CatsΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202215
Bravedarts/Street Life vs Cult DartistsΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202215
Wolfpack vs DartansΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202215
Touk vs KaribaΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202215
PETA vs Stray DartsΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202215
Dap Cats vs AdartesΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202216
Cult Dartists vs Darts n FuriousΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202216
Dartans vs Bravedarts/Street LifeΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202216
Kariba vs WolfpackΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202216
PETA vs ToukΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202216
Stray Darts vs SporakiΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202216
Adartes vs Cult DartistsΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202217
Darts n Furious vs DartansΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202217
Bravedarts/Street Life vs KaribaΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202217
Wolfpack vs PETAΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202217
Touk vs Stray DartsΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202217
Sporaki vs Lions of SouthΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202217
Dartans vs AdartesΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202218
Kariba vs Darts n FuriousΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202218
PETA vs Bravedarts/Street LifeΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202218
Touk vs WolfpackΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202218
Dap Cats vs SporakiΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202218
Stray Darts vs Lions of SouthΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202218
DARTANSΚΥΠΕΛΛΟ2021-2022
-
TOUKΚΥΠΕΛΛΟ2021-2022
-
SPORAKIΚΥΠΕΛΛΟ2021-2022
-
EventΚΥΠΕΛΛΟ2021-2022
-
Adartes vs KaribaΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202219
Darts n Furious vs PETAΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202219
Bravedarts/Street Life vs ToukΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202219
Wolfpack vs Stray DartsΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202219
Sporaki vs Cult DartistsΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202219
Lions of South vs Dap CatsΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202219
PETA vs AdartesΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202220
Touk vs Darts n FuriousΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202220
Wolfpack vs Bravedarts/Street LifeΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202220
Dartans vs SporakiΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202220
Cult Dartists vs Lions of SouthΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202220
Stray Darts vs Dap CatsΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202220
Adartes vs ToukΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202221
Darts n Furious vs WolfpackΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202221
Bravedarts/Street Life vs Stray DartsΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202221
Sporaki vs KaribaΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202221
Lions of South vs DartansΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202221
Dap Cats vs Cult DartistsΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202221
Wolfpack vs AdartesΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202222
Bravedarts/Street Life vs Darts n FuriousΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202222
PETA vs SporakiΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202222
Kariba vs Lions of SouthΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202222
Dartans vs Dap CatsΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202222
Stray Darts vs Cult DartistsΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202222
Adartes vs Bravedarts/Street LifeΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202223
Darts n Furious vs Stray DartsΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202223
Sporaki vs ToukΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202223
Lions of South vs PETAΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202223
Dap Cats vs KaribaΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202223
Cult Dartists vs DartansΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202223
EventΚΥΠΕΛΛΟ2021-2022
-
EventΚΥΠΕΛΛΟ2021-2022
-
Darts n Furious vs AdartesΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202224
Wolfpack vs SporakiΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202224
Touk vs Lions of SouthΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202224
PETA vs Dap CatsΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202224
Kariba vs Cult DartistsΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202224
Stray Darts vs DartansΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202224
Adartes vs Stray DartsΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202225
Sporaki vs Bravedarts/Street LifeΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202225
Lions of South vs WolfpackΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202225
Dap Cats vs ToukΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202225
Cult Dartists vs PETAΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202225
Dartans vs KaribaΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202225
Darts n Furious vs SporakiΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202226
Bravedarts/Street Life vs Lions of SouthΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202226
Wolfpack vs Dap CatsΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202226
Touk vs Cult DartistsΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202226
PETA vs DartansΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202226
Stray Darts vs KaribaΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ2021-202226
EventΚΥΠΕΛΛΟ2021-2022
-