ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2021-2022

1η Αγωνιστική Ημέρα 21/11/2021 @ Cult
2η Αγωνιστική Ημέρα 5/12/2021 @ Game On
3η Αγωνιστική Ημέρα 19/12/2021 @ Darts Club
4η Αγωνιστική Ημέρα 9/1/2022  @ Cult
5η Αγωνιστική Ημέρα 23/1/2022 @ Game On
6η Αγωνιστική Ημέρα 6/2/2022 @ Darts Club
7η Αγωνιστική Ημέρα 20/2/2022 @ Cult
8η Αγωνιστική Ημέρα 13/3/2022 @ Game On
9η Αγωνιστική Ημέρα 27/3/2022 @ Darts Club
10η Αγωνιστική Ημέρα 10/4/2022 @ Cult
FINAL 8    22/5/2022 @ Game On