Συλλογος

Ο Σύλλογος

Ο σκοπός του Συλλόγου μας είναι η ανάδειξη του αθλήματος των Νταρτς στον Δήμο Ελληνικού αλλά και ευρύτερα στο λεκανοπέδιο Αττικής και κατ’επέκταση σε όλη την Επικράτεια.

Διοικητικό Συμβούλιο | Καταστατικό | Εσωτερικοί Κανονισμοί | Έγγραφα & Αιτήσεις | Χορηγοί ΣΥ.ΝΤ.ΕΛ