Σύνθεση νέου ΔΣ

Την Τετάρτη 5/7/2023 συνήλθαν στην Αργυρούπολη τα νέα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου Νταρτς Ελληνικού που εκλέχθηκαν από την Γενική Συνέλευση της 1/7/2023.

Τα μέλη αποφάσισαν μετά από συζήτηση ότι η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥ.ΝΤ.ΕΛ. για την διετία 2023-2025, θα είναι η ακόλουθη:

  • Πρόεδρος: Νίκας Κωνσταντίνος
  • Γραμματέας: Τσαλίκης Ευάγγελος
  • Ταμίας: Αργυρός Θεόδωρος
  • Μέλος: Πηλιχός Διονύσιος
  • Μέλος: Σαμούχος Στέφανος
  • Αναπληρωματικό Μέλος: Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος
  • Αναπληρωματικό Μέλος: Γιαννιός Νικόλαος

Για την ελεγκτική επιτροπή εκλέχθηκαν οι:

  • Πρόεδρος: Κουμέ Λεωνίδας
  • Μέλος: Ιορδανίδης Γεώργιος
  • Μέλος: Πανσεληνάς Γαβριήλ