Επόμενη Γ.Σ.

Αγαπητά μέλη του συλλόγου σήμερα πραγματοποιήθηκε η τακτική Γ.Σ. του συλλόγου.Δεν υπήρξε απαρτία ! Ύστερα από συζήτηση αποφασίσαμε η επόμενη Γ.Σ. να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17/9 στις 19.00 . Αν και σε αυτή δεν υπάρξει απαρτία (1/3 των μελών) τότε θα πάμε σε 3η Γ.Σ. με όσα μέλη προσέλθουν την Πέμπτη 19/9 και ώρα 19.00..Οι Γ.Σ. θα γίνουν στο Καφέ Δίκτυο…

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *