ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1,00 ΓΕΝΙΚΑ

1,01  Δικαίωμα συμμετοχής στις εσωτερικές διοργανώσεις (ομαδικές-ατομικές) του συλλόγου έχουν όλοι οι εγκεκριμένοι, εγγεγραμμένοι και οικονομικά ενήμεροι παίκτες-αθλητές προς τον σύλλογο.

1,02 Ένας παίκτης-αθλητής έχει το δικαίωμα να είναι εγγεγραμμένος και οικονομικά ενήμερος σε όσους συλλόγους του ιδίου αντικειμένου και σκοπού θέλει. Η συμμετοχή του στις εσωτερικές διοργανώσεις (ομαδικές-ατομικές) του συλλόγου μας επιτρέπεται εφόσον δεν συμμετέχει σε καμία άλλη εσωτερική διοργάνωση (ομαδική-ατομική) άλλου συλλόγου του ιδίου σκοπού και αντικειμένου που μπορεί να είναι εγγεγραμμένος και οικονομικά ενήμερος. Εξαιρούνται της παραγράφου αυτής οι γυναίκες παίκτριες αθλήτριες όπου επιτρέπεται η συμμετοχή τους σε ατομικές διοργανώσεις και μόνον, άλλου συλλόγου ιδίου σκοπού και αντικειμένου, από την στιγμή που ο σύλλογος μας δεν πραγματοποιεί εσωτερικό ατομικό πρωτάθλημα γυναικών.

1,03 Τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου που δεν είναι ενεργοί παίκτες του συλλόγου, αλλά είναι οικονομικά ενήμεροι προς αυτόν, διατηρούν εσαεί το δικαίωμα του εκλέγειν.

1,04 Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται στις ημερομηνίες και έδρες σύμφωνα με το πρόγραμμα κλήρωσης της επιτροπής διεξαγωγής πρωταθλήματος και κυπέλλου.

1,05 Όλοι οι παίκτες-αθλητές που συμμετέχουν στους αγώνες πρέπει να έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να φέρουν έγγραφη συγκατάθεση των γονέων τους.

1,06 Αν μια ομάδα δεν αγωνισθεί αδικαιολόγητα σε έξι (6) παιγνίδια από πρωτάθλημα και κύπελλο τότε αυτομάτως αποβάλλεται από το αγωνιστικό πρόγραμμα του συλλόγου και όλοι οι αγώνες του αγωνιστικού προγράμματος κατοχυρώνονται υπέρ των αντιπάλων ομάδων με σκορ 11-0.

1,07 Η αλλαγή έδρας ή μεταφορά αγώνα σε άλλη έδρα γίνεται κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης στο Δ.Σ. του συλλόγου.

1,08 Ώρα έναρξης των αγώνων είναι οι 21:00. Οι ομάδες υποχρεούνται να βρίσκονται στην έδρα διεξαγωγής του αγώνα τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έναρξή του για την συμπλήρωση του φύλλου αγώνος. Αν μια ομάδα κατά την ώρα έναρξης του αγώνα δεν έχει τουλάχιστον 2 παίκτες παρόντες τότε δίνεται 15 λεπτά παράταση και αν μέχρι τότε δεν συμπληρώσει τους απαιτούμενους (2) παίκτες τότε o αγώνας κατακυρώνεται  20-0 υπέρ της ομάδας που είναι παρούσα.

1,09 Οι αρχηγοί πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τις  ταυτότητες  των παικτών-αθλητών της ομάδας τους Οι αρχηγοί είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν τις ταυτότητες των παικτών-αθλητών της αντίπαλης ομάδας. Αν λείπει η ταυτότητα παίκτη-αθλητή που πρόκειται να αγωνισθεί δεν μπορεί να αγωνισθεί.

1,10 Αρχηγός φιλοξενούμενης ομάδας ο οποίος παρατήρησε οποιαδήποτε ακαταλληλότητα σε έδρα (π.χ. ακατάλληλος στόχος, φωτισμός, απόσταση ρίψης κλπ.) πρέπει να τις καταγγείλει εγγράφως στο Δ.Σ. Ένσταση για τους παραπάνω λόγους επιτρέπεται να γίνει πριν την έναρξη του αγώνα.

1,11 Ο ιδιοκτήτης της έδρας και ο αρχηγός της γηπεδούχου ομάδας είναι συνυπεύθυνοι για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Κατά την διάρκεια του αγώνα απαγορεύεται η ενόχληση των παικτών.

1,12 Κατά την διεξαγωγή του πρωταθλήματος και κυπέλλου η κάθε μία ομάδα πρέπει να έχει ομοιόμορφη και ομοιόχρωμη εμφάνιση με τυπωμένο (το σήμα του Συλλόγου προαιρετικά) και το όνομα της υποχρεωτικά. Οι παίκτες-αθλητές είναι υποχρεωμένοι πριν και κατά την διάρκεια του αγώνα να φορούν τις εμφανίσεις τους. Όλες οι ομάδες έχουν προθεσμία 4 αγωνιστικών  για να προετοιμάσουν τις εμφανίσεις τους. Παίκτης-αθλητής που θα γραφτεί στην ομάδα του μετά την έναρξη του πρωταθλήματος και κυπέλλου θα είναι υποχρεωμένος να φέρει εμφάνιση μετά από δύο αγωνιστικές. Ο αρχηγός της αντίπαλης ομάδας δικαιούται να ζητήσει την συμμόρφωση προς τον κανονισμό, αλλιώς έχει το δικαίωμα να κάνει ένσταση στο φύλλο αγώνα.

1,13 Μία ομάδα θεωρείται ότι έχει διαλυθεί μόνο στην περίπτωση που στην σύνθεση της έχει παραμείνει μόνο ένας (1) παίκτης. Στην περίπτωση αυτή η ομάδα που διαλύθηκε θα πρέπει να ενημερώνει και να προσκομίζει στο Δ.Σ. έγγραφο με το οποίο θα πιστοποιεί την διάλυση της.

1,14 Όταν ένας μέλος-παίκτης μίας ομάδας που έχει δηλωθεί στην συγκεντρωτική κατάσταση της ομάδας που έχει κατατεθεί στην έναρξη ή και κατά την διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου αποφασίσει να παραιτηθεί από την ομάδα του, τότε ο αρχηγός της ομάδας του υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως το Δ.Σ. και την Αγωνιστική Επιτροπή του συλλόγου για την παραίτηση του παίκτη.

1,15 Το αγωνιστικό σύστημα και ο τρόπος διεξαγωγής που αφορά τις ομαδικές διοργανώσεις (Πρωτάθλημα-Κύπελλο) καθορίζεται από το Δ.Σ. για κάθε τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

1,16 Το αγωνιστικό σύστημα που αφορά τις ομαδικές διοργανώσεις (Πρωτάθλημα-Κύπελλο) είναι κοινό για κάθε τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

1,17 Οι ενστάσεις για παραπτώματα παικτών αθλητών ή ομάδων, μπορούν να γίνονται πριν, κατά την διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα, μέχρι οι παίκτες αθλητές των ομάδων να απομακρυνθούν από την έδρα που αγωνίζονταν.

1,18  Απόλυτη ισοβαθμία κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήματος/Κυπέλλου υπάρχει μόνο όταν δύο ή περισσότερες ομάδες έχουν τους ίδιους βαθμούς στην γενική κατάταξη και την ίδια διαφορά κερδισμένων με χαμένων legs. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η καλύτερη διαφορά των legs κρίνει την τελική κατάταξη των ισοβαθμούντων ομάδων.

1,19 Στις περιπτώσεις απόλυτης ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων κατά την διάρκεια του Πρωταθλήματος/Κυπέλλου, τότε, για την κατάταξη/πρόκριση των ομάδων λαμβάνεται υπόψιν α) οι Νίκες – Ισοπαλίες – Ήττες στα μεταξύ τους παιχνίδια β) η διαφορά των leg που προκύπτει από τα μεταξύ τους παιχνίδια γ) αγώνας μπαράζ.
Εάν και στον αγώνα μπαράζ οι ομάδες έρθουν ισόπαλες τότε η κάθε ομάδα διαλέγει έναν αθλητή ο οποίος θα την αντιπροσωπεύσει σε ένα τελευταίο έξτρα leg το οποίο θα δίνει την νίκη στην ομάδα που θα το κερδίσει. Οι δύο αθλητές θα ρίξουν για BULL με πρώτον αυτόν που ορίζεται σαν γηπεδούχος από το φύλλο αγώνα.

1,20 Το αποτέλεσμα των αγώνων θα που προκύπτουν από BYE θα είναι το 20-0 ενώ το αποτέλεσμα των αγώνων που θα προκύπτει από ‘’άνευ αγώνα’’( α/α) θα είναι το 11-0.

1,21 Σε όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος και του κυπέλλου υπάρχει ανώτατο όριο 17 βολών (51 βελάκια) ανά παίκτη και ανά leg. Αν δεν υπάρχει νικητής μετά την ρίψη και της τελευταίας βολής και από τους δύο παίκτες, τότε θα ρίξουν για bull. Πρώτος ρίχνει αυτός ο οποίος ξεκίνησε πρώτος το leg και όποιος είναι πιο κοντά στο bull είναι ο νικητής.

1,22 Το αποτέλεσμα του αγώνα πρέπει να κοινοποιηθεί στην επιτροπή διεξαγωγής πρωταθλήματος και κυπέλλου έως την επόμενη μέρα από την διεξαγωγή του αγώνα από τον αρχηγό (ή κάποιον άλλο αθλητή) της νικήτριας ομάδας. Σε περίπτωση ισοπαλίας κοινοποιεί η γηπεδούχος ομάδα.

1,23 Το αποτέλεσμα κοινοποιείται με αποστολή του Φ.Α. με φωτογραφία στο messenger του συλλόγου είτε:
α) μέσα από την σελίδα στο Facebook (www.facebook.com/syntel.gr) ή
β) μέσα από την συντόμευση της εφαρμογής messenger στο site του συλλόγου (www.syntel.gr)

2,00 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

2,01 Το πρωτάθλημα αποτελείται από μία κατηγορία και διεξάγεται με την διαδικασία του διπλού Round Robin. Η ομάδα που θα βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με την ολοκλήρωση όλων των αγωνιστικών θα στεφθεί πρωταθλήτρια.

2,02 Ο κάθε αγώνας περιλαμβάνει: 16 μονούς αγώνες best of 1 leg και 2 διπλούς αγώνες best of 3 legs με απευθείας μέτρηση (straight start) και τελείωμα με διπλό (double out). Κάθε νίκη σε μονό παιχνίδι βαθμολογείται με 1 βαθμό και κάθε διπλό με 2 βαθμούς. Στο φύλλο αγώνος πρέπει να αναγράφεται το ακριβές σκορ π.χ. (1 – 0) , (0 – 1) , (2 – 0) , (2 – 1) , (1 – 2) , (0 – 2) για κάθε μόνο και διπλό αγώνα.

2,03 Στο σύνολο 16 μονών και 2 διπλών παιχνιδιών, νικήτρια ομάδα θα είναι αυτή η οποία θα συμπληρώσει πρώτη 11 βαθμούς και άνω.

2,04 Πριν από την έναρξη του αγώνα οι δύο αρχηγοί γράφουν στο φύλλο αγώνα μυστικά την σύνθεση της ομάδας μόνο στα μονά, τα οποία είναι best of 1 leg. Μετά το τέλος και του 16ου leg, οι αρχηγοί έχουν στη διάθεσή τους 10 λεπτά χρόνο για να συμπληρώσουν τη σύνθεση των διπλών τα οποία είναι δύο παιχνίδια best of 3 legs.

2,05 Στο φύλλο αγώνος η κάθε ομάδα συμπληρώνει 4 βασικούς παίκτες (1-2-3-4) και μέχρι τέσσερεις 4 αντικαταστάτες (1a-2b-3c-4d). Οι παίκτες που έχουν οριστεί ως βασικοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στις συγκεκριμένες θέσεις που ορίζει το φύλλο αγώνα και σε καμία άλλη, δηλαδή, ο παίκτης της θέσης 1 μόνο στις θέσεις ¨1¨, ο παίκτης της θέσης 2 μόνο στις θέσεις ¨2¨, ο παίκτης της θέσης 3 μόνο στις θέσεις ¨3¨, ο παίκτης της θέσης 4 μόνο στις θέσεις ¨4¨.

2,06 Ο κάθε βασικός παίκτης έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί μέχρι και σε τέσσερα 4 legs στην διαδικασία των δεκαέξι (16) μονών legs. Σε περίπτωση που βασικός παίκτης χρησιμοποιηθεί σε λιγότερα από τέσσερα 4 legs τότε, την θέση του μπορεί να πάρει μόνο ο αντικαταστάτης του (1a-2b-3c-4d) και μόνο για τις συγκεκριμένες θέσεις που δεν θα αγωνιστεί.

2,07 Οι αντικαταστάτες που είναι δηλωμένοι στο φύλλο αγώνα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο για να αντικαταστήσουν τους βασικούς παίκτες της αντίστοιχης θέσης. Οι μοναδικές περιπτώσεις όπου επιτρέπεται να αντικαταστήσουν τον βασικό σε περισσότερα από τα αρχικώς δηλωμένα legs είναι α) σε περίπτωση απουσίας του βασικού παίκτη και β) σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού του. Στις δύο αυτές περιπτώσεις, ο παίκτης που αντικαθίσταται δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά στον αγώνα.

2,08 Οι αναπληρωματικοί που είναι δηλωμένοι στο φύλλο αγώνα έχουν το δικαίωμα να πάρουν την θέση οποιουδήποτε βασικού ή αντικαταστάτη, οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα και ανεξάρτητα από τη σειρά που είναι γραμμένοι στο φύλλο αγώνα. Επίσης, μπορούν να αγωνισθούν στα διπλά χωρίς την απαραίτητη συμμετοχή τους στα μονά. Ο παίκτης που αντικαθιστούν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά στον αγώνα.

2,09 Η γηπεδούχος ομάδα ξεκινά να κάνει chalk στον πίνακα και ο παίκτης της ξεκινά πρώτος την ρίψη.

2,10 Όλα τα legs (μονά και διπλά), που στο σύνολο τους απαρτίζουν έναν αγώνα, θα πρέπει να παίζονται ανεξάρτητα από το αν έχει κριθεί το αποτέλεσμα του αγώνα πριν αυτά ολοκληρωθούν. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα έχει κριθεί πριν παιχτούν όλα τα legs και κάποια από τις δύο ομάδες (έστω Α) ζητήσει από την αντίπαλη ομάδα (έστω Β) να ολοκληρωθεί νωρίτερα η διαδικασία του αγώνα, τότε, όλα τα legs που υπολείπονται αυτόματα κατοχυρώνονται υπέρ της ομάδας (Β).

2,11 Η βαθμολογία των αγώνων του πρωταθλήματος είναι: Νίκη 3 βαθμούς, Ισοπαλία 1 βαθμό και Ήττα 0 βαθμούς.

2,12 Σε περίπτωση αναβολής κάποιου αγώνα, θα πρέπει αυτός να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως και μία ημέρα πριν την επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

3,00 ΚΥΠΕΛΛΟ

3,01 Το Κύπελλο διεξάγεται με το σύστημα της νοκ-άουτ πυραμίδας μέχρι και τον τελικό.

3,02 Όλοι οι αγώνες της πυραμίδας είναι μονοί.

3.03 Οι έδρες στον πρώτο γύρο έχουν οριστεί μετά από κλήρωση. Σε κάθε επόμενο γύρο, εντός έδρας θα παίξει η ομάδα η οποία έπαιζε εκτός στον προηγούμενο γύρο. Αν και οι δύο έπαιζαν εντός ή εκτός έδρας τότε θα γίνεται κλήρωση (το bye θεωρείται εντός έδρας). Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελούν όσες ομάδες έχουν κοινή έδρα και κοινό στόχο με ομάδες άλλων συλλόγων. Σε αυτούς τους αγώνες η έδρα θα καθορίζετε από το ΔΣ.

3,04 Η έδρα του Τελικού του Κυπέλλου ορίζεται μετά από απόφαση του ΔΣ.

3,05 Σε περίπτωση αναβολής κάποιου αγώνα, θα πρέπει αυτός να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως και μία ημέρα πριν την επόμενη αγωνιστική του κυπέλλου.

4,00 ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ

4,01 Το κόστος συμμετοχής στο ατομικό πρωτάθλημα ανδρών του συλλόγου καθορίζεται μετά από απόφαση του ΔΣ.

4,02 Τρόπος Διοργάνωσης:

            Α) Round Robin

–  Όλοι οι παίκτες που δήλωσαν συμμετοχή θα αναμετρηθούν μεταξύ τους με το σύστημα του διπλού Round Robin.

– Όλα τα παιχνίδια θα είναι Best of 8 και οι παίκτες θα παίρνουν 3 βαθμούς για κάθε νίκη που θα σημειώνουν, 1 βαθμούς για την ισοπαλία και 0 βαθμό για την ήττα.

– Όποιος απουσιάζει από τον αγωνιστικό χώρο την ώρα έναρξης του αγώνα του θα βαθμολογείται με 0 βαθμούς και ο αγώνας θα έχει τυπικό σκορ 5-0.

– Στην περίπτωση όπου αθλητής για οποιονδήποτε λόγο δεν συμμετάσχει τουλάχιστον στους μισούς αγώνες του ατομικού πρωταθλήματος, αποβάλλεται από το τουρνουά, όλοι οι αγώνες του θα υπολογιστούν ως μη γενόμενοι και όλοι οι αθλητές οι οποίοι αγωνίστηκαν μαζί του ή επρόκειτο να αγωνιστούν θα κατοχυρώσουν ως νίκη υπέρ τους τον συγκεκριμένο αγώνα με τυπικό σκορ 5-0.

– Σε περίπτωση ισοβαθμίας 2, 3 ή περισσοτέρων αθλητών στην γενική βαθμολογία μετά και την τελευταία αγωνιστική του ατομικού πρωταθλήματος, κατατάσσεται σε υψηλότερη θέση αυτός που έχει καλύτερη διαφορά legs (κερδισμένα – χαμένα).

– Σε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας 2 αθλητών (βαθμολογία & διαφορά legs) μετά και την τελευταία αγωνιστική του ατομικού πρωταθλήματος, θα κατατάσσεται σε υψηλότερη θέση αυτός ο οποίος σημείωσε τις περισσότερες νίκες στα μεταξύ τους παιχνίδια. Αν και εκεί υπάρχει ισόπαλο αποτέλεσμα και εφόσον η ισοβαθμία αφορά θέση της πρώτης οκτάδας, τότε θα διεξαχθεί αγώνας μπαράζ best of 7.

– Σε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας 3 ή περισσοτέρων αθλητών (βαθμολογία & διαφορά legs) μετά και την τελευταία αγωνιστική του ατομικού πρωταθλήματος και εφόσον η ισοβαθμία αφορά θέση ή θέσεις της πρώτης οκτάδας, όλοι οι ισοβαθμούντες αθλητές θα αγωνιστούν μεταξύ τους με το σύστημα Round Robin σε Best of 5 παιχνίδια και θα κατατάσσεται σε υψηλότερη θέση ο αθλητής ή οι αθλητές που θα σημειώσουν τις περισσότερες νίκες. Σε περίπτωση που υπάρχει νέα ισοβαθμία η κατάταξη θα υπολογίζεται με βάση την καλύτερη διαφορά στα legs. Εάν και στην διαφορά των leg υπάρχει ισοβαθμία, τότε:
α) αν η ισοβαθμία είναι μεταξύ 2 αθλητών, θα κατατάσσεται σε υψηλότερη θέση αυτός που κέρδισε στο μεταξύ τους παιχνίδι κατά την διάρκεια της διαδικασίας του Best of 5 Round Robin και
β) αν η ισοβαθμία είναι μεταξύ 3 ή περισσοτέρων αθλητών, όλοι οι ισοβαθμούντες θα διαγωνιστούν με την διαδικασία του 9 Darts High Score.

Β) Final 8

– Με την λήξη του round robin ακολουθεί το Final 8 όπου οι πρώτοι 8 της βαθμολογίας θα διασταυρωθούν μεταξύ τους σε μονή knock out πυραμίδα.

– Η κατανομή των αθλητών στην πυραμίδα θα είναι η εξής:

║no1║║no8║║no5║║no4║║no3║║no6║║no7║║no2║

– Τα παιχνίδια θα είναι best of 9 και ο τελικός best of 11.

– Μετά το τέλος της διεξαγωγής όλων των αγώνων, η τελική γενική βαθμολογία θα αναδείξει:

α) τον πρωταθλητή ατομικού πρωταθλήματος ΣΥ.ΝΤ.ΕΛ. και

β) το σύνολο των ατόμων που απαιτούνται για να εκπροσωπηθεί ο σύλλογος στους ετήσιους διασυλλογικούς αγώνες για την ανάδειξη της Εθνικής Ομάδας.

4,03 Στην αρχή του κάθε αγώνα θα ρίχνει πρώτος για bull ο πρώτος αναγραφόμενος στο φύλλο αγώνα. Πρώτος τις βολές του θα ξεκινά αυτός που θα ρίξει το βέλος του πιο κοντά στο bull. Έκτοτε, μέχρι και το τελευταίο leg, η σειρά θα εναλλάσσεται μεταξύ των δύο αθλητών.

4,04 Σε όλα τα παιχνίδια υπάρχει ανώτατο όριο 17 βολών (51 βελάκια) ανά παίκτη και ανά leg. Αν δεν υπάρχει νικητής μετά την ρίψη και της τελευταίας βολής και από τους δύο παίκτες, τότε θα ρίξουν για bull. Πρώτος ρίχνει αυτός ο οποίος ξεκίνησε πρώτος το leg και όποιος είναι πιο κοντά στο bull είναι ο νικητής.

4,05 Όλοι οι αθλητές οι οποίοι οφείλουν να εκτελέσουν χρέη marker και για οποιονδήποτε λόγο δεν εκπληρώσουν την υποχρέωση τους αυτή, θα τους αφαιρούνται 3 βαθμοί από την γενική βαθμολογία.

5,00 ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

5,01 Το κόστος συμμετοχής στα εσωτερικά ατομικά τουρνουά του συλλόγου καθορίζεται μετά από έγκριση του ΔΣ.

5,02 Ο αριθμός των βαθμολογικών τουρνουά θα καθορίζεται από το Δ.Σ.

5,03 Τα ατομικά τουρνουά γυναικών του ΣΥ.ΝΤ.ΕΛ. θα διεξάγονται με τον ίδιο τρόπο όπως και των ανδρών.

6,00 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΘΝΙΚΗΣ

6,01 Όλοι όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες αυτών των τουρνουά είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν τους κανόνες που θα εφαρμόσει η αρμόδια επιτροπή σχετικά με την διαδικασία που θα ακολουθηθεί καθώς και το κόστος των τουρνουά αυτών.

7,00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ

7,01 Κάθε μέλος-παίκτης-αθλητής που εγγράφεται για πρώτη φορά στο σύλλογο ή που δεν είναι ταμειακώς ενήμερος για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο έχει το δικαίωμα να εγγραφεί οποιαδήποτε στιγμή της αγωνιστικής περιόδου σε οποιαδήποτε ομάδα σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού του συλλόγου. Μετά από έγκριση του Δ.Σ μπορεί να αγωνισθεί αφού του χορηγηθεί ή ανανεωθεί πρώτα η ταυτότητα παίκτη-αθλητή του συλλόγου.

7,02 Μεταγραφές παικτών που είναι δηλωμένοι σε ομάδες του συλλόγου, εγγεγραμμένοι και ταμειακώς ενήμεροι προς τον σύλλογο, επιτρέπονται:
α) από την επίσημη λήξη της αγωνιστικής περιόδου του προηγούμενου έτους έως και την 31η Οκτωβρίου
β) από 1η Ιανουαρίου έως και 31 Ιανουαρίου
γ) οποιοδήποτε άλλο εύρος ημερομηνιών οριστεί και ανακοινωθεί μετά από απόφαση του ΔΣ για να εξυπηρετήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες της εκάστοτε περιόδου

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρηθεί η σωστή μεταγραφική διαδικασία που ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός του συλλόγου. Πιο συγκεκριμένα, ο αρχηγός της ομάδας που είναι ήδη δηλωμένος ο ενδιαφερόμενος παίκτης για μεταγραφή, θα πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει την σχετική αίτηση μεταγραφής και, εφόσον πρώτα υπογραφεί και από τον αρχηγό της νέας ομάδας, στην συνέχεια να την παραδώσει στην αρμόδια για τα θέματα αυτά επιτροπή ή στο Δ.Σ. για την σχετική έγκριση και επικύρωση.

7,03  Κατά  την διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου ένας αθλητής έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί μία και μόνο μεταγραφή σε άλλη ομάδα για κάθε επίσημη αγωνιστική περίοδο και θα του επιτρέπεται μόνο εάν η ομάδα που βρίσκεται ήδη, παραμένει με τουλάχιστον τέσσερεις παίκτες στην σύνθεση της.

7,04  Τα μέλη-παίκτες-αθλητές που είναι ταμειακώς ενήμερα προς τον σύλλογο για την νέα αγωνιστική περίοδο αλλά δεν έχουν δηλωθεί μετά τις προβλεπόμενες από τον εσωτερικό κανονισμό διαδικασίες σε κάποια ομάδα, η εγγραφή τους σε όποια ομάδα της αρεσκείας τους επιτρέπεται τις ημερομηνίες που αναγράφονται στο παραπάνω άρθρο ΄΄7,02΄΄.

7,05  Σε περίπτωση διάλυσης κάποιας ομάδας κατά την διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου επιτρέπεται η μεταγραφή των παικτών της ομάδας αυτής σε κάποια ομάδα της αρεσκείας τους μέχρι και την 31η Ιανουαρίου.

7,06  Σε περίπτωση διάλυσης κάποιας ομάδας κατά την διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου η γενική βαθμολογία παραμένει ως έχει και οι τρέχουσες αγωνιστικές της ομάδας που διαλύθηκε κατοχυρώνονται υπέρ των υπολοίπων ομάδων.

7,07  Παίκτες-αθλητές που έπαιζαν σε ατομικό ή ομαδικό εσωτερικό πρωτάθλημα άλλου συλλόγου του ιδίου σκοπού και αντικειμένου θα επιτρέπεται να εγγράφονται στον σύλλογο μας και να συμμετέχουν στις ομαδικές και ατομικές μας διοργανώσεις εάν και μόνο εάν η εγγραφή τους γίνεται μέχρι και την 31η Ιανουαρίου.

7,08 Σε περίπτωση αποβολής για τον οποιονδήποτε λόγο ομάδας από το Ομαδικό Πρωτάθλημα, οι πόντοι και τα αποτελέσματα  της ομάδας αυτής μηδενίζονται από όλες τις αγωνιστικές  και την βαθμολογική κατάταξη του Πρωταθλήματος (μη γενόμενα) αλλά και την κατάταξη του Ομαδικού Κυπέλλου και γενικώς αφαιρείται από το Αγωνιστικό Πρόγραμμα καθώς και τις λίστες κατάταξης της εκάστοτε Αγωνιστικής Περιόδου. Δικαίωμα μεταγραφής των παικτών/αθλητών της ομάδας αυτής θα έχουν οι οικονομικά ενήμεροι παίκτες/αθλητές της, εντός τριών (3) αγωνιστικών, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν πραγματοποιήσει άλλη μεταγραφή εντός της τρέχουσας Αγωνιστικής Περιόδου, από και προς την ομάδα που έχει αποβληθεί. Διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής τους οι οικονομικά ενήμεροι παίκτες/αθλητές της στα Εσωτερικά Βαθμολογικά Τουρνουά του συλλόγου. Επίσης το δικαίωμα των τριών (3) αγωνιστικών ισχύει εάν υπάρχουν διαθέσιμες στο εκάστοτε Αγωνιστικό Πρόγραμμα πριν την λήξη του δεύτερου γύρου. Κατά την διάρκεια διεξαγωγής των PLAY OFF καμία μετακίνηση παικτών/αθλητών δεν επιτρέπετε.

8,00 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΕΣ – ΑΝΑΒΟΛΕΣ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

8,01 Αναβολή αγώνα γίνεται μόνο σε πολύ έκτακτες περιπτώσεις, όπως θεομηνίες, απεργίες συγκοινωνιακών μέσων, σοβαρό ομαδικό ατύχημα σε παίκτες μιας ομάδας, μετά από απόφαση του Δ.Σ., κ.λπ.

8,02 Ο αρχηγός της ομάδας πρέπει να ειδοποιήσει την επιτροπή για το συμβάν, και να πάρει έγκριση για την αναβολή και να ειδοποιήσει την αντίπαλη ομάδα. Ο αναβληθείς αγώνας πρέπει οπωσδήποτε να γίνει το αργότερο μέχρι και μία ημέρα πριν την επόμενη αγωνιστική της διοργάνωσης που αφορά.

8,03 Ομάδα που δεν παρουσιασθεί σε αγώνα, χάνει τον αγώνα και παίρνει επιπλέον ποινή -1 βαθμούς.

8,04 Ο αρχηγός της ομάδας που βρισκόταν στον αγώνα υποχρεούται να γράψει στο φύλλο αγώνα ότι η αντίπαλη ομάδα δεν προσήλθε.

8,05 Ένσταση μπορεί να υποβληθεί γραπτώς προς το Δ.Σ. εντός 48 ωρών από την ημέρα του συμβάντος. Αναγράφεται ο λόγος της ένστασης πίσω από το φύλλο αγώνα και υπογράφεται. Η ομάδα που υποβάλει ένσταση υποχρεούται να καταβάλει το ποσό των 30,00€ για την εκδίκασή της. Σε περίπτωση που δικαιωθεί η ομάδα που υποβάλει την ένσταση τα χρήματα επιστρέφονται, αν όχι μένουν στο ταμείο του συλλόγου.

8,06  Οι ενστάσεις εκδικάζονται από την πλειοψηφία του Δ.Σ. και η απόφαση είναι τελεσίδικη.

8,07  Η παρουσία σε συγκεντρώσεις αρχηγών (προκαθορισμένες και έκτακτες) είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας του αρχηγού ή κάποιου εκπροσώπου της ομάδας από τις προκαθορισμένες συγκεντρώσεις θα έχει ως αποτέλεσμα, την ποινή των-2 βαθμών από τη γενική βαθμολογία της ομάδας του. Σε περίπτωση απουσίας του αρχηγού ή κάποιου εκπροσώπου της ομάδας από έκτακτη συγκέντρωση αρχηγών, τότε η ομάδα θα τίθεται υπό επιτήρηση και σε περίπτωση που επαναληφθεί η απουσία τους από οποιαδήποτε συγκέντρωση προκαθορισμένη ή έκτακτη τότε η ομάδα θα τιμωρείται με ποινή -8 βαθμών από την γενική βαθμολογία της.

8,08  Πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται:

– η μη τήρηση των εσωτερικών κανονισμών του συλλόγου

– η μη τήρηση του καταστατικού του συλλόγου

– απρεπείς συμπεριφορά και ασέβεια μεταξύ των μελών-παικτών του συλλόγου

– απρεπείς συμπεριφορά και ασέβεια απέναντι στο Δ.Σ. και στις αποφάσεις του

– προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στο σύλλογο

– γενικά πράξεις που αποσκοπούν σε δυσφήμιση του συλλόγου, απώλεια εσόδων του συλλόγου, διάλυση ομάδων του συλλόγου, απομάκρυνση μελών-παικτών από τον σύλλογο, η δημιουργία συμπράξεων με σκοπό την μη ομαλή λειτουργία των παικτών-ομάδων-διοργανώσεων του συλλόγου.

9,00 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ MARKER ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

9,01 Ο marker δεν πρέπει να μιλάει

9,02 Ο marker δεν πρέπει να κινείται.

9,03 Ο marker δεν πρέπει να κοιτάει τον παίκτη , μόνο τον στόχο.

9,04 Ο marker δεν πρέπει να αναφωνεί το σκορ ενός βέλους εκτός αν του ζητηθεί.

9,05 Ο marker δεν πρέπει να λέει στον παίκτη τι να παίξει (Δ8) ή πως τελειώνει ένα νούμερο (86=Τ18 + Δ16). Επιτρέπεται να πει στον παίκτη και μόνο όταν το ζητάει, τι υπόλοιπο έχει.

9,06 Ο marker δεν επιτρέπεται να αλλάξει το σκορ εκτός και αν οι δύο παίκτες συμφωνήσουν.

9,07 Ο marker δεν επιτρέπεται να αλλάξει την τελευταία βολή (σκορ) ενός παίκτη εφόσον έχει ρίξει έστω και ένα βέλος από την επόμενη.

9,08 Ο marker δεν πρέπει να κινηθεί πριν να ριχθούν και τα τρία βέλη κάθε βολής. Επιτρέπεται μόνο μετά το τέλος της βολής.

9,09 Ο marker πρέπει να είναι ανέκφραστος κατά την ρίψη των βελών.

9,10 Ο marker δεν πρέπει να αλλάζει την πλευρά που γράφει στον πίνακα , για τον κάθε παίκτη, ανάλογα με το ποιος παίζει πρώτος. Η πλευρά του κάθε παίκτη στον πίνακα είναι σταθερή.

9,11 Ο marker πρέπει να χρησιμοποιεί μόνον αριθμούς και όχι σύμβολα στη γραφή του.

10,00 ΝΤΟΠΙΝΓΚ

Το Ντόπινγκ αλλοιώνει τη γνησιότητα του αποτελέσματος και της προσπάθειας των αθλητών, θέτει σε κίνδυνο την υγεία των αθλητών και ιδίως των ανηλίκων, είναι αντίθετο στις θεμελιώδεις αρχές του Ολυμπισμού, του ευ αγωνίζεσθε και της ιατρικής ηθικής και απαγορεύεται.

10,01 Ως «Ντόπινγκ στον αθλητισμό» σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στην περίπτωση 9 του άρθρου 2 του ν. 3516/2006 (Α 270), ο οποίος κύρωσε τη διεθνή σύμβαση κατά της φαρμακοδιέγερσης (Ντόπινγκ) στον αθλητισμό, που υιοθετήθηκε από τη Γενική Διάσκεψη της Ουνέσκο στο Παρίσι στις 19/10/2005, νοείται η εμφάνιση μιας παραβίασης κανόνα ελέγχου για ντόπινγκ.

10,02 Με την απόφαση 3956/2012 (Β 343) του Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που παρασχέθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 3516/2006 ορίζονται οι έννοιες των σχετικών με το ντόπινγκ όρων, των κανόνων αντι-ντόπινγκ, οι παραβάσεις των κανόνων αντι-ντόπινγκ, ο κατάλογος απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων, η αρμόδια αρχή και οι διαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ, ο τρόπος του ελέγχου, οι δειγματολήπτες και το προσωπικό συλλογής δειγμάτων ντόπινγκ, οι διαδικασίες ανάλυσης δειγμάτων ντόπινγκ, τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, οι πειθαρχικές παραβάσεις, η πειθαρχική διαδικασία, το πλαίσιο ελάχιστων πειθαρχικών κυρώσεων για παραβάσεις ντόπινγκ, η παραγραφή των ποινών, οι υποχρεώσεις και οι κυρώσεις των ομάδων, αθλητών, προπονητών παραγόντων εν γένει και άλλων προσώπων που σχετίζονται με τον αθλητισμό αναφορικά με το ντόπινγκ. Οι διατάξεις της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, αλλά και εν γένει των εκάστοτε Υπουργικών Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3516/2006, ισχύουν και εν προκειμένω.

10,03 Ειδικότερα, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση 3956/2012 του Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, κατά την έννοια του αθλητικού νόμου:

1) Χορήγηση είναι η με οποιοδήποτε τρόπο δόση, παροχή, ή μεταβίβαση στον αθλητή απαγορευμένης ουσίας, ή η εφαρμογή σ’ αυτόν απαγορευμένης μεθόδου, ανεξάρτητα αν τελικά έγινε χρήση της.

2) Απαγορευμένο μέσο είναι κάθε ουσία, κάθε βιολογικό ή βιοτεχνολογικό υλικό και κάθε μέθοδος που έχει τη δυνατότητα είτε να μεταβάλει τεχνητά την αγωνιστική διάθεση, ικανότητα, ή απόδοση ενός αθλητή, είτε να συγκαλύψει μια τέτοια μεταβολή, και περιλαμβάνεται στις ουσίες ή στις μεθόδους που απαγορεύονται από τον παρόντα νόμο ή την κοινή απόφαση που εκδίδεται κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

3) Βιολογικό ντόπινγκ είναι η χορήγηση ή η χρήση αίματος, ή ερυθρών κυττάρων, ή σχετικών παραγώγων αίματος, εφόσον ο αθλητής συνεχίζει να μετέχει σε αγώνες ή να προπονείται, είτε σε κατάσταση ελαττωμένου όγκου αίματος είτε όχι, ανεξάρτητα από το αν αφαιρέθηκε από αυτόν προηγουμένως ποσότητα αίματος, ή η χορήγηση ή χρήση άλλων κυττάρων, ή ιστών.

4) Ουσίες παραλλαγής ή παράγοντες συγκάλυψης (μάσκα) είναι οι απαγορευμένες ουσίες και μέθοδοι που χρησιμοποιούνται, με σκοπό να παραλλαχθεί, να αλλοιωθεί ή να εμποδιστεί η ακεραιότητα και η αξιοπιστία του δείγματος ή η ανίχνευση ουσιών στο δείγμα.

5) Φαρμακευτική, χημική, γενετική, ή φυσική παραποίηση είναι η χορήγηση ή η χρήση ουσιών, μεθόδων ή ουσιών παραλλαγής, οι οποίες είναι ικανές να αλλοιώσουν ή να εμποδίσουν την ακεραιότητα και την αξιοπιστία του δείγματος. Στα ανωτέρω περιλαμβάνεται και ο καθετηριασμός, η αντικατάσταση των ούρων, καθώς επίσης και η αναστολή της απέκκρισης αυτών.

6) Ντόπινγκ ίππου είναι η χορήγηση ή η χρησιμοποίηση σε ίππο που αγωνίζεται σε ιππικούς αγώνες ή ιπποδρομίες κάθε απαγορευμένου μέσου ή ηλεκτροδιέγερσης που είναι ικανό να διεγείρει ή να κάμψει τις σωματικές του δυνάμεις ή να επιφέρει τεχνητή μεταβολή της φυσικής αγωνιστικής του ικανότητας και απόδοσης.

7) Συντελεστής είναι κάθε συναθλητής, προπονητής, εκπαιδευτής, αθλητικός παράγοντας, ιατρός ή παραϊατρικό προσωπικό, που συνεργάζεται, εργάζεται με αθλητές ή προετοιμάζει ή θεραπεύει αθλητές.

8) Θετικό αποτέλεσμα είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει από ανάλυση δείγματος από αναγνωρισμένο κατά τον παρόντα νόμο εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ και βεβαιώνει την ύπαρξη στο δείγμα είτε απαγορευμένου μέσου είτε των αποδείξεων της χρήσης ενός τέτοιου μέσου.

10,04 Απαγορευμένες δραστηριότητες είναι η χωρίς προηγούμενη άδεια της αρμόδιας αρχής και προκειμένου να χορηγηθούν ή να χρησιμοποιηθούν απαγορευμένα μέσα:

α) Διακίνηση, εμπορία, μεταφορά, εισαγωγή, εξαγωγή, διαμετακόμιση, διανομή, μεσιτεία, πώληση, αποδοχή, κατοχή, αποθήκευση, προμήθεια, προσφορά και η διάθεση με ή χωρίς αντάλλαγμα απαγορευμένων μέσων

β) Κατασκευή, εκχύλιση, τροποποίηση, παρασκευή απαγορευμένων μέσων, καθώς και η έκδοση ιατρικών συνταγών για τα μέσα αυτά χωρίς πραγματική και συγκεκριμένη ιατρική ένδειξη

γ) Χρηματοδότηση ή μεσολάβηση για χρηματοδότηση απαγορευμένων ουσιών, η παρακίνηση με οποιονδήποτε τρόπο κατανάλωσης ή χρήσης τέτοιων ουσιών ή η προσφορά μέσων για προμήθεια ή κατανάλωση τέτοιων ουσιών.

10,05 Ποινικές κυρώσεις Αθλητικού Νόμου για Ντόπινγκ

1) Όποιος χορηγεί σε αθλητή φυσική ή χημική ουσία, ή βιολογικό ή βιοτεχνολογικό υλικό, ή εφαρμόζει σε αυτόν μέθοδο που απαγορεύεται από την Υπουργική απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 97 του αθλητικού νόμου, με σκοπό τη βελτίωση της αγωνιστικής του διάθεσης, ικανότητας και απόδοσης, κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων ή εν όψει της συμμετοχής του σε αυτούς, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και με χρηματική ποινή είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Η επιβολή μόνο της χρηματικής ποινής με την παραδοχή ελαφρυντικών περιστάσεων αποκλείεται. Σε αυτόν που καταδικάστηκε επιβάλλεται και η απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος σχετικού με τον αθλητισμό. Επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών, αν ο υπαίτιος διαπράττει τις ανωτέρω πράξεις είτε κατ` επάγγελμα είτε με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη.

2) Με τις ποινές της παραγράφου 1 τιμωρείται και όποιος με πρόθεση, αν και έχει από σύμβαση ή από το νόμο ή από την ιδιότητά του την υποχρέωση να επιμελείται της υγείας του αθλητή, παραλείπει να αποτρέψει, παρά το γεγονός ότι περιήλθε σε γνώση του, τη χορήγηση απαγορευμένης φυσικής ή χημικής ουσίας κλπ (παρ. 3 άρθρου 97) στον αθλητή από τρίτο.

3) Αθλητής που χρησιμοποιεί φυσική ή χημική ουσία, ή βιολογικό ή βιοτεχνολογικό υλικό, ή επιτρέπει την εφαρμογή σε αυτόν μεθόδου που απαγορεύεται από την Υπουργική απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 97 του παρόντος νόμου, με σκοπό τη βελτίωση της αγωνιστικής του διάθεσης, ικανότητας και απόδοσης, κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων ή εν όψει της συμμετοχής του σε αυτούς, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Η κατοχή από αθλητή ουσίας ή υλικού του προηγούμενου εδαφίου που δεν έχει καταχωρηθεί νομίμως στο δελτίο υγείας του τιμωρείται με χρηματική ποινή τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη.

4) Στην περίπτωση της παραγράφου 1, όταν ο αθλητής είναι ανήλικος, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και ισόβια στέρηση της άδειας άσκησης σχετικού με τον αθλητισμό επαγγέλματος, ανεξάρτητα από το μέγεθος της ποινής που επιβλήθηκε.

5) Όποιος κατασκευάζει, εκχυλίζει, παρασκευάζει, αποθηκεύει, διακινεί, εμπορεύεται, προμηθεύεται ή παρέχει οικονομικά μέσα με οποιονδήποτε τρόπο για την προμήθεια των ουσιών και μεθόδων της παραγράφου 1 με σκοπό τη βελτίωση της αγωνιστικής διάθεσης, ικανότητας και απόδοσης αθλητών, κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων ή εν όψει της συμμετοχής τους σε αυτούς, τιμωρείται με τις ποινές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Αν ο δράστης τελεί τις πράξεις αυτές μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις ή με σκοπό να χορηγηθούν οι ουσίες ή να εφαρμοστούν μέθοδοι σε ανήλικους αθλητές, επιβάλλονται οι ποινές της παραγράφου 3 του παρόντος.

6) Εκτός από τις πιο πάνω ποινές διατάσσεται η δήμευση και καταστροφή των απαγορευμένων ουσιών, καθώς και των αντικειμένων ή εγγράφων που χρησίμευσαν ή διευκόλυναν τη διάπραξη της παράβασης. Επίσης, διατάσσεται η σφράγιση του συνόλου των εγκαταστάσεων της επιχείρησης που χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη της παράβασης, εφόσον ανήκει στο πρόσωπο που καταδικάστηκε και η καταδικαστική απόφαση δημοσιεύεται στον Τύπο.

7) Όποιος παρακωλύει τους αρμόδιους για έλεγχο ντόπινγκ φορείς στην άσκηση του καθήκοντος τους τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από διενέργεια νόμιμου ελέγχου ντόπινγκ καταστρέφει, αλλοιώνει ή καθιστά ανέφικτη τη χρήση των δειγμάτων ή πλαστογραφεί, νοθεύει ή αλλοιώνει την καταγραφή του αποτελέσματος του ελέγχου με οποιονδήποτε τρόπο. Αν τις πράξεις του προηγούμενου εδαφίου διαπράττει με πρόθεση δειγματολήπτης ντόπινγκ κατά την έννοια του παρόντος νόμου, μέλος του προσωπικού του Ε.Κ.Α.Ε. ή του Ε.Κ.Α.Ε.Τ., μέλος του προσωπικού του εργαστηρίου ελέγχου ντόπινγκ του Ο.Α.Κ.Α. ή άλλου εργαστηρίου της Ελλάδας που τυχόν θα ιδρυθεί και θα αναγνωριστεί από τον Π.Ο.Α. ως εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ, αυτός τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών.

8) Σε περίπτωση καταδίκης για πιο πάνω αξιόποινες πράξεις, πλην αυτών της παραγράφου 3 του παρόντος, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 82 του ΠΚ και οι ποινές δεν μετατρέπονται, ούτε και αναστέλλονται:
α) όταν ο δράστης τελεί κατά συνήθεια τις πράξεις αυτές, όπως προκύπτει από προηγούμενες αμετάκλητες καταδίκες του μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια.
β) όταν από τη βαρύτητα της πράξης, τις περιστάσεις τέλεσής της, από τα αίτια που ώθησαν το δράστη σε αυτή και την προσωπικότητά του προκύπτει αντικοινωνικότητα αυτού και σταθερή ροπή του σε διάπραξη νέων εγκλημάτων στο μέλλον.

9) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και όταν οι προβλεπόμενες σε αυτό αξιόποινες πράξεις τελέσθηκαν στην αλλοδαπή από ημεδαπό, ακόμα και αν αυτές δεν είναι αξιόποινες κατά τους νόμους της χώρας, στην οποία τελέσθηκαν.

10) Για τις αξιόποινες πράξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 253Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας περί ειδικών ανακριτικών πράξεων

11) Τα κακουργήματα του παρόντος άρθρου δικάζονται από το μονομελές εφετείο.

12) Το δημόσιο μπορεί να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων στις δίκες που αφορούν σε εγκλήματα, τα οποία σχετίζονται με το ντόπινγκ.