ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόεδρος : Νίκας Κωνσταντίνος

Γραμματέας : Παπόγλου Μηνάς

Ταμίας : Αργυρός Θεόδωρος

Μέλος : Ιορδανίδης Γεώργιος

Μέλος : Πιερίδης Νικόλαος

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος : Πασπαλάς Απόστολος

Μέλος :  Κουμέ Λεωνίδας

Μέλος : Χατζηνικολόπουλος Ιωάννης

Νομικός Σύμβουλος : Έλληνας Γαβριήλ