ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόεδρος : Νίκας Κωνσταντίνος

Γραμματέας : Ανίσης Ανάργυρος

Ταμίας : Αργυρός Θεόδωρος

Μέλος : Γιαννιός Νικόλαος

Μέλος : Πανσεληνά Γεωργία

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος : Πανσεληνάς Γαβριήλ

Μέλος :  Ιορδανίδης Γεώργιος

Μέλος : Παπόγλου Μηνάς