ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόεδρος : Νίκας Κωνσταντίνος

Γραμματέας : Τσαλίκης Ευάγγελος

Ταμίας : Αργυρός Θεόδωρος

Μέλος: Πηλιχός Διονύσιος

Μέλος: Σαμούχος Στέφανος

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Κουμέ Λεωνίδας

Μέλος: Πανσεληνάς Γαβριήλ

Μέλος:  Ιορδανίδης Γεώργιος