ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόεδρος : Νίκας Κωνσταντίνος

Γραμματέας : Γιαννιός Νικόλαος

Ταμίας : Αργυρός Θεόδωρος

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος : Πανσεληνάς Γαβριήλ

Μέλος :  Ιορδανίδης Γεώργιος