ΡΟΛΟΙ (ROUND O’ CLOCK)

ΡΟΛΟΙ (ROUND O’ CLOCK)

Παίζουν ένας ή και περισσότεροι παίκτες.

Ξεκινάμε από το 1 και προσπαθούμε να πετύχουμε την φέτα ασχέτως αν είναι διπλό ή τριπλό. Μόλις την πετύχουμε συνεχίζουμε στο 2 με το επόμενο βελάκι κλπ. Το   παιχνίδι τελειώνει στο bull αφού έχουμε πετύχει πριν και ένα 25.

ΡΟΛΟΙ ΣΤΑ ΔΙΠΛΑ (ROUND O’ CLOCK ON DOUBLES)

Ίδιο  με  το  προηγούμενο  παιχνίδι  με  την  διαφορά  ότι  εδώ  ξεκινάμε  από  το  1  και προσπαθούμε να πετύχουμε το διπλό του. Μόλις το πετύχουμε συνεχίζουμε στο διπλό 2 με το επόμενο βελάκι κλπ. Το παιχνίδι τελειώνει στο διπλό 20 αλλά για προπόνηση πολλές φορές το τελειώνουμε στο διπλό bull. Ξεκινάει πρώτος όποιος ρίξει πιο κοντά στο κέντρο. Δεν  έχει  σημασία  αν  τα  βελάκια  που  δεν  θα  πάνε  στο  διπλό  μπουν  μέσα  στο  στόχο, συνεχίζουμε στο διπλό που βρισκόμαστε.

Επόμενο: SHANGHAI