Ενημέρωση Γενικής Συνέλευσης 13/09/2021

Σχετικά με την αυριανή Γενική Συνέλευση, σας ενημερώνουμε τα εξής:

α) Η ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης είναι στις 19:00.

β) Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού των ταμειακώς εντάξει μελών (50%), ορίζεται δεύτερη Γενική Συνέλευση στις 19:30.

γ) Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μελών και στη δεύτερη συνέλευση (1/3), ορίζεται τρίτη Γενική συνέλευση στις 20:00 όπου θα πραγματοποιηθεί με όσα μέλη είναι παρόντα.

Όσον αφορά τις εκλογές που θα ακολουθήσουν μετέπειτα, οι υποψήφιοι για τις θέσεις του ΔΣ είναι: (αλφαβητικά)

  • Ανίσης Ανάργυρος
  • Αργυρός Θεόδωρος
  • Γιαννιός Νικόλαος
  • Νίκας Κωνσταντίνος
  • Πανσεληνά Γεωργία

Καθότι δεν υπήρξαν υποψηφιότητες για την ελεγκτική επιτροπή, αυτή όπως και η εφορευτική, θα συμπληρωθεί αύριο από τους παρόντες.

Σας ευχαριστούμε.