Γενική Συνέλευση 2022

Αγαπητά μέλη,

Την Δευτέρα 26/09/2022 θα πραγματοποιηθεί στο Cult Café η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

Η ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης είναι στις 19:00.

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού των ταμειακώς εντάξει μελών (50%), ορίζεται δεύτερη Γενική Συνέλευση στις 19:30.

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μελών και στη δεύτερη συνέλευση (1/3), ορίζεται τρίτη Γενική Συνέλευση στις 20:00 όπου θα πραγματοποιηθεί με όσα μέλη είναι παρόντα.

Τα θέματα της συνέλευσης είναι:

  • α) οικονομικός απολογισμός
  • β) διοικητικός απολογισμός
  • γ) παρουσίαση σχεδιασμού νέας χρονιάς

Όποιο μέλος επιθυμεί να προστεθεί κάποιο θέμα στην ημερήσια διάταξη μπορεί να το αιτηθεί στέλνοντας email στον σύλλογο ([email protected]) έως και την Δευτέρα 19/09/2022.

Εκ του ΔΣ