Αγωνιστικες

ΣΥΝΤΕΛ logo

Αγωνιστικές & Αποτελέσματα

 
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
 
7/10/2019
27/1/2020
Bravedarts
18 - 2
20-0
Dartaholics
Anonymous
Adartes
14 - 6
11-9
Πασαλιμάνι
Darts n' Furious
18 - 2
18-2
Lion Rock
Hawks
17 - 3
15-5
Dap Cats
Stray Darts
5 - 15
8-12
Street Life
Touk
7 - 13
3-17
Dartos Locos
Dart Vaders
8 - 12
12-8
One 80's
 
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
 
14/10/2019
3/2/2020
Πασαλιμάνι
1-19
4-16
Bravedarts
Lion Rock
2-18
4-16
Adartes
Dap Cats
0-20
3-17
Darts n' Furious
Street Life
13-7
12-8
Hawks
Dartos Locos
15-5
14-6
Stray Darts
One 80's
11-9
15-5
Touk
Dartaholics
Anonymous
2-18
5-15
Dart Vaders
 
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
 
21/10/2019
10/2/2020
Bravedarts
15-5
20-0
Lion Rock
Adartes
19-1
19-1
Dap Cats
Darts n' Furious
13-7
14-6
Street Life
Hawks
11-9
9-11
Dartos Locos
Stray Darts
4-16
0-11 (Α/Α)
One 80's
Touk
7-13
5-15
Dart Vaders
Πασαλιμάνι
14-6
14-6
Dartaholics
Anonymous
 
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
 
4/11/2019
17/2/2019
Dap Cats
2-18
4-16
Bravedarts
Street Life
12-8
1-19
Adartes
Dartos Locos
6-14
5-15
Darts n' Furious
One 80's
15-5
14-6
Hawks
Dart Vaders
14-6
18-2
Stray Darts
Dartaholics
Anonymous
7-13
15-5
Touk
Lion Rock
8-12
0-11 (Α/Α)
Πασαλιμάνι
 
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
 
11-11-2019
24/2/2020
Bravedarts
13-7
8-12
Street Life
Adartes
13-7
14-6
Dartos Locos
Darts n' Furious
17-3
9-11
One 80's
Hawks
7-13
11-9
Dart Vaders
Stray Darts
11-9
14-6
Touk
Πασαλιμάνι
18-2
14-6
Dap Cats
Lion Rock
10-10
ΑΝΑΒΟΛΗ
Dartaholics
Anonymous
 
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
 
18/11/2019
9/3/2020
Dartos Locos
8-12
11-9
Bravedarts
One 80's
4-16
12-8
Adartes
Dart Vaders
4-16
7-13
Darts n' Furious
Touk
13-7
7-13
Hawks
Dartaholics
Anonymous
9-11
5-15
Stray Darts
Street Life
7-13
12-8
Πασαλιμάνι
Dap Cats
8-12
12-8
Lion Rock
 
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
 
25/11/2019
16/3/2020
Bravedarts
15-5
-
One 80's
Adartes
17-3
-
Dart Vaders
Darts n' Furious
20-0
-
Touk
Hawks
13-7
-
Stray Darts
Πασαλιμάνι
8-12
-
Dartos Locos
Lion Rock
7-13
-
Street Life
Dap Cats
10-10
-
Dartaholics
Anonymous
 
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
 
2/12/2019
23/3/2020
Dart Vaders
4-16
-
Bravedarts
Touk
3-17
-
Adartes
Stray Darts
4-16
-
Darts n' Furious
Dartaholics
Anonymous
4-16
-
Hawks
One 80's
11-9
-
Πασαλιμάνι
Dartos Locos
11-0 (A/A)
-
Lion Rock
Street Life
16-4
-
Dap Cats
 
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
 
9/12/2019
30/3/2020
Bravedarts
17-3
-
Touk
Adartes
19-1
-
Stray Darts
Darts n' Furious
13-7
-
Hawks
Πασαλιμάνι
9-11
-
Dart Vaders
Lion Rock
2-18
-
One 80's
Dap Cats
4-16
-
Dartos Locos
Street Life
14-6
-
Dartaholics
Anonymous
 
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
 
16/12/2019
6/4/2020
Stray Darts
3-17
-
Bravedarts
Hawks
5-15
-
Adartes
Dartaholics
Anonymous
1-19
-
Darts n' Furious
Touk
6-14
-
Πασαλιμάνι
Dart Vaders
15-5
-
Lion Rock
One 80's
13-7
-
Dap Cats
Dartos Locos
13-7
-
Street Life
 
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
 
23/12/2019
27/4/2020
Bravedarts
16-4
-
Hawks
Adartes
12-8
-
Darts n' Furious
Πασαλιμάνι
12-8
-
Stray Darts
Lion Rock
8-12
-
Touk
Dap Cats
3-17
-
Dart Vaders
Street Life
11-9
-
One 80's
Dartos Locos
16-4
-
Dartaholics
Anonymous
 
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
 
13/1/2020
4/5/2020
Darts n' Furious
7-13
-
Bravedarts
Dartaholics
Anonymous
6-14
-
Adartes
Hawks
11-9
-
Πασαλιμάνι
Stray Darts
12-8
-
Lion Rock
Touk
12-8
-
Dap Cats
Dart Vaders
4-16
-
Street Life
One 80's
12-8
-
Dartos Locos
 
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
 
20/1/2020
11/5/2020
Bravedarts
16-4
-
Adartes
Πασαλιμάνι
2-18
-
Darts n' Furious
Lion Rock
8-12
-
Hawks
Dap Cats
9-11
-
Stray Darts
Street Life
12-8
-
Touk
Dartos Locos
15-5
-
Dart Vaders
One 80's
17-3
-
Dartaholics
Anonymous