Α Γυρος

-Η πρώτη στήλη κάθε αγωνιστικής αποτελεί τα παιγμένα legs του αντίστοιχου παίκτη. -Η δεύτερη στήλη κάθε αγωνιστικής αποτελεί τα κερδισμένα legs του αντίστοιχου παίκτη.