ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1ο Ατομικο Τουρνουα

2ο Ατομικο Τουρνουα

3ο Ατομικο Τουρνουα

4ο Ατομικο Τουρνουα

5ο Ατομικο Τουρνουα

6ο Ατομικο Τουρνουα

7ο Ατομικο Τουρνουα

8ο Ατομικο Τουρνουα

9ο Ατομικο Τουρνουα

10ο Ατομικο Τουρνουα

11ο Ατομικο Τουρνουα

12ο Ατομικο Τουρνουα