ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

2ο Ατομικο Τουρνουα: ΑΝΑΒΟΛΗ

3ο Ατομικο Τουρνουα: ΑΝΑΒΟΛΗ

4ο Ατομικο Τουρνουα: ΑΝΑΒΟΛΗ

5ο Ατομικο Τουρνουα: ΑΝΑΒΟΛΗ

6ο Ατομικο Τουρνουα: ΑΝΑΒΟΛΗ

7ο Ατομικο Τουρνουα: ΑΝΑΒΟΛΗ

8ο Ατομικο Τουρνουα: ΑΝΑΒΟΛΗ

9ο Ατομικο Τουρνουα: ΑΝΑΒΟΛΗ

10ο Ατομικο Τουρνουα: ΑΝΑΒΟΛΗ

11ο Ατομικο Τουρνουα: ΑΝΑΒΟΛΗ

12ο Ατομικο Τουρνουα: ΑΝΑΒΟΛΗ